९ बैशाख २०८१, आईतवार

Tag: जनगणना २०७८

जाजरकोटकाे जनसंख्या विवरण, जनगणना २०७८ अनुसार

जाजरकोटकाे जनसंख्या विवरण, जनगणना २०७८ अनुसार

Breaking News, पुर्वाधार, राष्ट्रिय, संस्कृति, समाचार
१.घरधूरी १.१ जाजरकोट जिल्लाको कूल परिवार संख्या ३७,४६६ १.२ परिवार संख्या सवै भन्दा वढी भएको स्थानीय तह भेरी नगरपालिका ८८७४ १.३ परिवार संख्या सवै भन्दा कम भएको स्थानीय तह शिवालय गाउंपालिका २८०६ २ जनसंख्या २.१ कूल जनसंख्या १,८९,३६० २.२ कूल पुरुष संख्या ९४,०६३ २.३ कूल महिला संख्या ९५,२९७ २.४ पुरुष र महिलाको जनसंख्या वीच अन्तर महिलाको संख्या १,२३४ वढी २.५ पुरुषको जनसंख्या वढी भएका स्थानीय तह नलगाड नगरपालिका र वारेकोटगाउंपालिका२.६ महिलाको जनसंख्या वढी भएका स्थानीय तह कुशे, जुनीचांदे र शिवालय गाउंपालिका तथा छेडागाड र भेरी नगरपालिका २.७पुरुषको जनसंख्या वढी भएका वडा संख्या २५ २.८ महिलाको जनसंख्या वढी भएका वडा संख्या ५१ पुरुष र महिलाको जनसंख्या वरावर भएका वडा संख्या १ ३. लैंगिक अनुपात ३.१जाजरकोट जिल्लाको कूल लैंगिक अनुपात ९८.७१ ३.१लैंगिक अनुपातमा असमानता वढी रहेको स्थानीय तह भेरी...